Kategoria: Systemy Informacji Przestrzennej (SIP)

SIP: Metadane z zakresu geoinformacji, cz.1. Czym są i po co się je tworzy?

Metadane z zakresu geoinformacji: skatalogowane (zebrane) informacje o zbiorach danych (zasobach) określające zawarte w nim informacje przestrzenna pod względem: zasięgu przestrzennego, zakresu informacyjnego, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardów, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i…

SIP: GeoTIFF – obraz rastrowy z georeferencją i geokodowaniem, cz.2. Znaczniki

Wyróżnia się trzy grupy znaczników w TIFF-ie: • znaczniki standardowe, w których zostają zapisane podstawowe informacje dotyczące pliku, np.: wymiary obrazu, zastosowany rodzaj kodowania, ilość bitów przypadających na jednostkę zapisanych danych; • znaczniki rozszerzone, inne dane dotyczące pliku • znaczniki…

SIP: GeoTIFF – obraz rastrowy z georeferencją i geokodowaniem, cz.1. Wstęp

Informacje ogólne Format GeoTIFF powstał wysiłkiem ponad 160 organizacji zajmujących się teledetekcją, GIS-em, kartografią i geodezją. Celem tego formatu było nadanie georeferencji lub geokodowania rastrowym obrazom w formacie TIFF Standard GeoTIFF doczekał się swojej specyfikacji: GeoTIFF Revision 1.0 Specification, wersja…

SIP: XML cz.2: Jak wykonać plik .XML na podstawie .XSD?

Pliki .XSD (XML Schemat) są szablonem i de facto instrukcją do tworzenia plików .XML, a te są właściwymi plikami do przenoszenia informacji. Jak zatem czytać plik .XSD, aby przygotować plik .XML i ten wypełnić danymi? Pliki .XSD powszechnie mają dość…

SIP: XML cz.1: XML i XSD w GIS – wprowadzenie

W Geograficznych Systemach Informacji wprowadzono standard wymiany danych oparty na standardach XML i XML Schema, które doczekały swoich „geograficznych” rozwinięć. XML – (ang. Extensible Markup Language) to rozszerzalny  język, który posługuje się znacznikami i który został zaprojektowany do przesyłania i…

SIP: Struktura a model bazy danych

Wśród wdrożeniowców dość powszechne jest  żonglowanie pojęciami związanymi z bazami danych. Dla higieny umysłu i poprawy komunikacji postanowiłem zrobić resume definicji, ze szczególnym rozróżnieniem pojęć struktura bazy danych a model bazy danych.