Kategoria: Nauka – ciekawostki, problemy własne

SIP: GeoTIFF – obraz rastrowy z georeferencją i geokodowaniem, cz.2. Znaczniki

Wyróżnia się trzy grupy znaczników w TIFF-ie: • znaczniki standardowe, w których zostają zapisane podstawowe informacje dotyczące pliku, np.: wymiary obrazu, zastosowany rodzaj kodowania, ilość bitów przypadających na jednostkę zapisanych danych; • znaczniki rozszerzone, inne dane dotyczące pliku • znaczniki…

SIP: GeoTIFF – obraz rastrowy z georeferencją i geokodowaniem, cz.1. Wstęp

Informacje ogólne Format GeoTIFF powstał wysiłkiem ponad 160 organizacji zajmujących się teledetekcją, GIS-em, kartografią i geodezją. Celem tego formatu było nadanie georeferencji lub geokodowania rastrowym obrazom w formacie TIFF Standard GeoTIFF doczekał się swojej specyfikacji: GeoTIFF Revision 1.0 Specification, wersja…

SIP: Struktura a model bazy danych

Wśród wdrożeniowców dość powszechne jest  żonglowanie pojęciami związanymi z bazami danych. Dla higieny umysłu i poprawy komunikacji postanowiłem zrobić resume definicji, ze szczególnym rozróżnieniem pojęć struktura bazy danych a model bazy danych.  

Poznać UML i nie zwariować, cz.2: Co składa się na metodykę UML?

Skoro UML to metodyka, to zastanówmy się, co się na nią składa. Przyjąć możemy, że na metodykę tą składa się zestaw: – pojęć, – języków, – modeli formalnych, – sposobów postępowania, – zasad użycia, który to zestaw służy do modelowania:…

Poznać UML i nie zwariować, cz.1: Zakres pojęcia

Każdy poważny artykuł, nawet popularno-naukowy jaki mam zamiar popełnić, na wstępie przedstawia zasób pojęć, którymi się posługuje wraz z ich definicją. Definicje te albo odzwierciedlają przyjęty powszechnie stan wiedzy lub mają charakter roboczy albo innowacyjny, kiedy służą np. rozważaniom nad…