Kategoria: UML – Unified Modeling Language

Unified Modeling Language, Zunifikowany Język Modelowania

Poznać UML i nie zwariować, cz.2: Co składa się na metodykę UML?

Skoro UML to metodyka, to zastanówmy się, co się na nią składa. Przyjąć możemy, że na metodykę tą składa się zestaw: – pojęć, – języków, – modeli formalnych, – sposobów postępowania, – zasad użycia, który to zestaw służy do modelowania:…

Poznać UML i nie zwariować, cz.1: Zakres pojęcia

Każdy poważny artykuł, nawet popularno-naukowy jaki mam zamiar popełnić, na wstępie przedstawia zasób pojęć, którymi się posługuje wraz z ich definicją. Definicje te albo odzwierciedlają przyjęty powszechnie stan wiedzy lub mają charakter roboczy albo innowacyjny, kiedy służą np. rozważaniom nad…