Kaczyzm

STUDIUM KACZYZMU postanowiłem przedstawić w następujących (roboczych) punktach:
2. Czym jest kaczyzm?
2.1.Przegląd pojęć 
Przegląd definicji w literaturze
2.2. Charakterystyka – podstawowe wyznaczniki
2.2.1 Pragnienie władzy
KACZYZM – pragnienie władzy: początki organizacji oczami UOP
2.2.2 Zawłaszczanie wartości narodowych i symboli
2.2.3 Deprecjonowanie wszelkiej odmienności
2.2.4 Praktyki autorytarno-totalitarne i faszystowskie
2.2.5 Koniunkturalna zmiana stanowisk i ocen – hipokryzja

Koniunkturalna zmiana stanowisk i ocen: hipokryzja w Parlamencie Europejskim
2.2.6 Podział społeczeństwa – segregacja obywateli
2.3. Ewolucja definicji
3. Historia
3.1. Protoplaści
Protoplaści: Kaczyńscy beneficjentami protekcjonizmu
3.2. Związkowy antykomunizm  – początki
3.3. Okrągły Stół
3.4. Prezydentura Lecha Wałęsa
KACZYZM a Lech Wałęsa – archiwum Kiszczaka – odgrzewane kotlety, czy zasłona dymna?
3.5. Kaczyzm ujawniony – opozycja antywałęsowska
3.6. Czas postkomunizmu I
3.7. Akcja Wyborcza Solidarność
3.8. Czas postkomunizmu II
3.9. U władzy po raz pierwszy – lata 2005 – 2007- IV RP – kaczyzm zdefiniowany
Prywata Jana Szyszki
3.10. Antyliberalizm
3.11. W cieniu tragedii smoleńskiej
Miesięcznice – kalendarium
3.12. U władzy po raz drugi – lata 2015 – 2019 – „dobra zmiana”, antyelitaryzm
Czystki w armii
Kaczystowska propaganda premier Szydło w Parlamencie Europejskim
Polityka zagraniczna w 2016r.
Stanowienie prawa – ustawa „inwigilacyjna”
4. Metody zdobywania władzy
4.1. Personalne intrygi
4.2. Populizm
4.3. Fałszowanie historii
4.4. Mobilizacja sympatyków i członków partii
4.5. Finansowanie działalności
4.6. Propaganda
5. Metody sprawowania władzy
5.1. Stanowienia prawa
Metody sprawowania władzy – stosunek do prawa: Zbigniew Ziobro za ostatecznymi rozwiązaniami i … w służbie Stanów Zjednoczonych
5.2. Sądownictwo
Metody pełnienia władzy – stosunek do prawa: kalendarium paraliżu Trybunału Konstytucyjnego i zawieszenia konstytucji
5.3. Armia i służby specjalne
5.4. Polityka zagraniczna
5.5. Polityka informacyjna
5.6. Kolesiostwo i nepotyzm
Metody sprawowania władzy: od prokuratora do amatora
5.7. Zastraszanie
Metody pełnienia władzy – zastraszanie: groźby za udział w WOŚP
Metody pełnienia władzy – zastraszanie: rewizje u biegłych
5.8. Mobilizacja członków
5.9. Likwidacja samorządności
5.10. Realizacja obietnic wyborczych
5.11. Polityka historyczna
5.12. Gospodarka
5.13. Oświata
5.14. Ksenofobia, nienawiść
6. Budowanie doktryny
6.1. Gra agentami
Budowanie doktryny: gra agentami (lustracja)
6.2. Stosunek do przeciwników politycznych
6.3. Stosunek do osób o odmiennych podglądach
6.4. Wykorzystanie kościoła katolickiego
6.5. Sobiepaństwo, ksenofobia i rasizm
„Ustawa Szyszki” o wycince drzew symbolem naszego społeczeństwa
6.6. Nacjonalizacja i centralizacja
6.7. Autorytaryzm i megalomania
6.8. Doktryna
7. Zalety kaczyzmu
7.1. Rewaloryzacja wartości narodowych
7.2. Walka z układami
8. Walka z kaczyzmem
8.1. Ujawnianie hipokryzji
8.2. Osłabianie liderów
8.3. Proponowanie alternatywnych rozwiązań
9. Upadek
9.1. Słabości przywództwa
9.2. Absurdy autorytaryzmu
9.3. Dysonans z przywódcą
SŁOWNIK
KALENDARIUM