Kaczyzm: kalendarium – rok 2013

2013

16.06. Ogólnopolski Kongres Katolików „Stop Ateizacji”. Gość kongresu był prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przedstawił referat: „Polityka państwa polskiego wobec Kościoła”.
12.07. Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. Głosowało w sumie 442 posłów. Za było 263 posłów, przeciw – 33, wstrzymało się – 146. W uchwale znalazło się sformułowanie „czystka etniczna o znamionach ludobójstwa”. Sejm nie zgodził się na określenie zbrodni wołyńskiej jako ludobójstwo. Posłowie nie przyjęli wniosku mniejszości zgłoszonego przez PiS ani poprawki SP do projektu uchwały w sprawie 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej.