Nagrobek dzieci Hochbergów

Nagrobek synów Hochbergów, 2020r.

Nagrobek synów Hochbergów, 2020r.


NE: 50.84213, 16.28802 , ZOBACZ NA MAPIE
332.28 – Pogórze Wałbrzyskie

Nagrobek dzieci Hochbergów – dziś zniszczony, leży na grobie dzieci Hansa Heinricha VI von Hochberga, barona na Książu i jego małżonki Anny Aemilie z domu księżnej von Anhalt-Köthen-Pless.

Na płycie była wyryta inskrypcja: „Dem Tage der Ernte gesäet 31.12.1795. Im Keime der Erde wieder entnommen den 1.1.1796. H.H. IX. 31.12.1802, gest. 2.11.1802.” upamiętniająca dzieci. Pierwszy z synów Hans Heinrich VIII – pierworodny – żył tylko jeden dzień (ur. 31.12.1795 – zm. 01.01.1796). Drugi Hans Heinrich IX przeżył zaledwie dwa dni (ur. 31.10.1802 – zm. 02.11.1802). Jako powód śmierci przypisuje się apopleksję.
Trzeci syn urodził się w 1804 roku w Berlinie i przeżył.

Na obalonym dziś postumencie znajdowała się rzeźba przedstawiająca leżące dziecko. Autorem pomnika był Christian Wilhelm Tischbein. Po rzeźbie nie ma ani śladu.
Grób znajdował się na sztucznej wyspie dziś wyschniętego Łabędziego Stawu, powstałego ze spiętrzenia rzeki Pełcznicy.