pragnienie od niechcenia

(pragnienie od niechcenia)

czy latałyby
motyle
gdyby ich dzień nie był
piękny

upajanie się
każdą chwilą
radości
i smutku
czy to możliwe
aby

można nauczyć się szczęścia

różane łąki
wabią ukłuciami
zapachów
i
wielobarwną

skrzydeł

rozwijanych od niechcenia
?