Sokołowsko: Dom ul. Główna 7, dom Hauptmanna

Sokołowsko: Dom ul. Główna 7, dom Hauptmanna

Sokołowsko: Dom ul. Główna 7, dom Hauptmanna


NE: 50.68698 16.24034, ZOBACZ NA MAPIE
332.43 – Góry Kamienne
Dom ul. Głównej 7 w Sokołowsku.
Szachulcowo – przysłupowy częściowo murowany dom z 1803 roku. Taka data widnieje nad wejściem do budynku.

Szachulec – typ ściany szkieletowej drewnianej, której wypełnienie stanowi glina wymieszana i zarobiona z sieczką, z trocinami lub wiórami czy też zarzucona na plecionkę z witek z łozy lub łodyg trzciny.
Część pierwotna dolna – mieszkalna – posiada zrębowe ściany, obciążone stropem belkowym, natomiast nie niosą one ciężaru kondygnacji górnych, które spoczywają na zewnętrznych, drewnianych „przysłupach”.

Najprawdopodobniej w II poł. l. 20 XX w. przebywał tu i tworzył niemiecki pisarz i noblista (literacki z 1912 roku) Gerhard Hauptmann.
Gerhart Hauptmann. Dom należał do jego wuja.
W obiekcie tym Hauptmann umieścił akcję swego romansu „Wanda”, napisanego w 1930 r.

Nie ma potwierdzenia, że budynek pełnił funkcję leśniczówki. Przed rokiem 1945 znajdowała się tu też pralnia, przedszkole i mieszkania personelu sanatoryjnego.