Kaczyzm: kalendarium – rok 2000

2000

8.06. Sejm wybrał Leona Kieresa na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
14.06. Lech Kaczyński objął stanowisko Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w rządzie Jerzego Buzka.

04.07. Leon Kieres złożył ślubowanie, rozpoczynając tym samym urzędowanie.