Kaczyzm: kalendarium – rok 1998

1998

7.01. Marian Krzaklewski otrzymuje tytuł „Człowiek Roku” nadany przez tygodnik „Wprost”.
8.01. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji konkordatu przy 273 głosach poparcia, 161 sprzeciwu i 2 wstrzymujących się. Ustawę o ratyfikacji głosowano dwukrotnie – przed południem i wieczorem. Po pierwszym głosowaniu ugrupowania sejmowe od PSL po ROP przyjęły uchwalenie ustawy oklaskami na stojąco. Klub SLD natomiast zauważył, że marszałek Sejmu Maciej Płażyński przeprowadził głosowanie bez uprzedniego ogłoszenia przejścia do trzeciego czytania ustawy. SLD uznał to za rażące uchybienie. W rezultacie Prezydium Sejmu w porozumieniu z Konwentem Seniorów uznało poranne głosowanie za niebyłe i zdecydowało o przeprowadzeniu jeszcze jednego głosowania wieczorem.
9.01. Około 60 posłów AWS (głównie ZChN, m.in. Marian Piłka i Stefan Niesiołowski) podpisało się pod listem do premiera o odwołanie wiceministra ochrony środowiska Radosława Gawlika (UW) ze stanowiska, gdyż wstrzymał się on przy głosowaniu weta prezydenta do nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny. Nieodrzucenie weta kosztowało budżet 51 milionów złotych.
10.01. Antoni Tokarczuk został wybrany na prezesa Porozumienia Centrum, a Krzysztof Tchórzewski na przewodniczącego Zarządu Głównego PC. IV Kongres tej partii zmienił statut PC, rozdzielił obie funkcje, dotąd piastowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Po ośmiu latach kierowania PC Kaczyński złożył rezygnację.

Drugą turę IV Kongresu PC zwołał sam Jarosław Kaczyński, by móc zrezygnować z przewodniczenia partii. Zapowiedział to po tym, jak posłowie PC (oprócz Ludwika Dorna, który opuścił Klub AWS) poparli rząd Buzka.
Cała prawica powinna zjednoczyć się w AWS. Moja dymisja ułatwi integrację PC z innymi ugrupowaniami prawicowymi, bo obniży napięcie w tych sprawach” – powiedział dziennikarzom J.Kaczyński.
Ludwik Dorn zrezygnował z funkcji wiceprezesa.

13.01. Powstała deklaracja o współpracy między politykami Ruchu Odbudowy Polski, Porozumienia Centrum, Polskiego Stronnictwa Ludowego-Porozumienie Ludowe i „Solidarności”.
21.01. W Toruniu powołano pierwsze w Polsce, eksperymentalne Gimnazjum Akademickie, w którym od września tego roku, po ukończeniu klasy szóstej szkoły podstawowej, będą mogli kształcić się wybitnie zdolni uczniowie z całego kraju.
22.01. Hanna Suchocka, minister sprawiedliwości, poinformowała o odwołaniu ze stanowiska Andrzeja Jacka Kaucza, prokuratora wojewódzkiego we Wrocławiu. Głównym powodem tej decyzji był udział Kaucza w latach 80. w procesach przeciwko wrocławskim działaczom „Solidarności”.
22.01. Minister Janusz Pałubicki, koordynator służb specjalnych, zasłabł w sali Sejmu podczas posiedzenia. Przyczyną kłopotów zdrowotnych ministra były zakłócenia rozrusznika serca. Pałubickiego przewieziono do kliniki rządowej.
22.01. „Trybuna” twierdziła, że Radosław Sikorski, wiceminister spraw zagranicznych, chciałby odłączyć Śląsk od Polski. Według „Trybuny” Sikorski namawiał do odłączenia Śląska w swoim artykule zamieszczonym w prestiżowym piśmie „Foreign Affaires” w 1996r.
22.01. AWS gotowa była zgodzić się na kandydaturę Marka Dąbrowskiego do Rady Polityki Pieniężnej, namawiała Unię Wolności, aby zrezygnowała z Andrzeja Rzeplińskiego, kandydata na głównego inspektora ochrony danych. Przeciwni Rzeplińskiemu byli posłowie katolicko-narodowi, przypominający, że opowiadał się on za legalizacją „miękkich” narkotyków i przeciw akcji „Małolat”.
22.01. Głosami klubów koalicyjnych AWS i UW Sejm uchwalił w czwartek ustawę budżetową na 1998 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 254 posłów, przeciwnych było 173, a 6 wstrzymało się od głosu.

W AWS nie wzięło udziału w głosowaniu 8 posłów KPN OP. W złożonym potem oświadczeniu stwierdzili, że jest to budżet SLD z niewielkim poprawkami Balcerowicz i nie realizuje wyborczych obietnic AWS. Nie zdążył na głosowanie premier Buzek wracający tego dnia z Rygi. Wszyscy pozostali głosowali – za. Podobnie w UW, w której nie głosowało jedynie 3 posłów. Kluby SLD i PSL były przeciw. Posłowie ROP wstrzymali się od głosu.

26.01. W latach 80. prokurator Kaucz był autorem niesprawiedliwych postępowań karnych, które nie miały nic wspólnego z praworządnością. Taka osoba nie może pełnić funkcji publicznych w niepodległym państwie – powiedział wrocławski poseł AWS Kazimierz Michał Ujazdowski, lider Koalicji Konserwatywnej.
24.01. Jedność AWS jest absolutną wartością i stanowi o jej sile. Ale Akcja Wyborcza Solidarność powinna zostać zasadniczo przebudowana, gdyż dziś zaczyna przypominać Konwent Świętej Katarzyny– powiedział Stefan Niesiołowski. Rada Naczelna ZChN uznała, że zagrożeniem dla Akcji jest budowanie Ruchu Społecznego AWS kosztem innych partii politycznych.
26.01. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę upoważniającą go do ratyfikacji konkordatu.
27.01. Po raz pierwszy doszło do posiedzenia Rady Gabinetowej. Prezydent Kwaśniewski zaprosił do Pałacu Prezydenckiego w samo południe członków rządu Jerzego Buzka. Uczestnicy spotkania mają zgodnie z przepisami konstytucji omawiać „sprawy szczególnej wagi dla państwa”.
29.01. W 290-tysiącach egzemplarzy ukazał się pierwszy numer „Naszego Dziennika”. Gazeta w cenie siedemdziesięciu groszy można było kupić prawie we wszystkich kioskach w Polsce.
31.01. Przedmioty związane z zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki zostały przekazane przez MSWiA prymasowi Józefowi Glempowi.

16.07. Uchwalono nową ordynację wyborczą przed wyborami samorządowymi.
Utrudniono start tzw. kandydatom niezależnym, czyli nie popieranym przez partie polityczne.
11.10. Odbyły się wybory samorządowe.
AWS wprowadziła do rad wszystkich szczebli 10,6 tys. swoich przedstawicieli, zaś SLD 8,8 tys. Słabe wynik uzyskały: Przymierze Społeczne (sojusz PSL, UP oraz Krajowej Partii Emerytów i Rencistów) oraz UW.
18.12. Uchwalono Ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.