Kościół filialny Św. Bartłomieja, Modliszów

NE: 50.79513, 16.3883, ZOBACZ NA MAPIE
332.28 – Pogórze Wałbrzyskie

Kościół filialny Św. Bartłomieja, Modliszów 
Kościół wzmiankowany już w 1318r. – informacja w źródłach z 1268r. nie odnosi się do tej budowli, a wymienia pierwszego sołtysa (zasadźcę) Modliszowa. Obecna postać pochodzi z przebudowy ok. 1500r. Nieznaczna przebudowa obiektu miała miejsce w XIX/XX w., a remont w latach 1966-68.
W latach 1963-66 odkryto w nim polichromie, które konserwowano w latach 1967-69.

Kościół filialny św. Bartłomieja w Modliszowie

Kościół filialny św. Bartłomieja w Modliszowie

Jest to niewielka orientowana jednonawowa budowla z węższym, wydzielonym, prostokątnym prezbiterium przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi.
Na kalenicy nad nawą stoi drewniana, ośmioboczna sygnaturka zakończona namiotowym daszkiem. W obu szczytach nawy umieszczono prawdopodobnie przy okazji remontu w ok. 1500r. dwa krzyże pokutne. W szczycie prezbiterium znajduje się również kamienny krzyż, błędnie uważany za pokutny.

W ścianie kościoła znajduje się zamurowany ostrołukowy portal z XV w.

Gotyckie polichromie na ścianach nawy pochodzą z ok 1320r. i przedstawiają św. Krzysztofa, a na sklepieniu prezbiterium znajduje się polichromia z ok. 1500r. przedstawiająca sceny ze Starego i Nowego Testamentu.

Wewnątrz znajduje się renesansowe kamienne sakramentarium przyścienne z ok 1530r. oraz barokowe ołtarze z ok, 1710r., drewniana polichromowana chrzcielnica oraz ambona i konfesjonał. Obrazy i figury pochodzą z XVIII i XIX.

Nowy cmentarz przy kościele Św. Bartłomieja

Nowy cmentarz przy kościele Św. Bartłomieja

Na sygnaturce wisi dzwon z 1790r. Kościół i dawny cmentarz otacza mur kamienny z ok. 1500r. przebudowany na początku XXw. W murze znajduje się furta i budynek bramny. Po lewej stronie bramy wmurowana w mur jest górna część kapliczki pokutnej o wymiarach 75×45 cm.

W murze przebito przejście pomiędzy placem przykościelnym a nowym cmentarzem.