SIP: Metadane z zakresu geoinformacji, cz.1. Czym są i po co się je tworzy?

Metadane z zakresu geoinformacji: skatalogowane (zebrane) informacje o zbiorach danych (zasobach) określające zawarte w nim informacje przestrzenna pod względem: zasięgu przestrzennego, zakresu informacyjnego, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardów, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i…

Ukrainie, ku przestrodze…

Szamil Basajew*: „(…) kiedy zaatakowała nas Rosja, świat zachodni- strażnik tych wszystkich wartości, jak równość, wolność, sprawiedliwość, braterstwo, swobody obywatelskie – odwrócił się od Czeczeni. Zdradzili nas jak ladacznica, która idzie z tym, kto więcej płaci. Ta sprawa wiele nas,…

SIP: GeoTIFF – obraz rastrowy z georeferencją i geokodowaniem, cz.2. Znaczniki

Wyróżnia się trzy grupy znaczników w TIFF-ie: • znaczniki standardowe, w których zostają zapisane podstawowe informacje dotyczące pliku, np.: wymiary obrazu, zastosowany rodzaj kodowania, ilość bitów przypadających na jednostkę zapisanych danych; • znaczniki rozszerzone, inne dane dotyczące pliku • znaczniki…

SIP: GeoTIFF – obraz rastrowy z georeferencją i geokodowaniem, cz.1. Wstęp

Informacje ogólne Format GeoTIFF powstał wysiłkiem ponad 160 organizacji zajmujących się teledetekcją, GIS-em, kartografią i geodezją. Celem tego formatu było nadanie georeferencji lub geokodowania rastrowym obrazom w formacie TIFF Standard GeoTIFF doczekał się swojej specyfikacji: GeoTIFF Revision 1.0 Specification, wersja…

SIP: XML cz.1: XML i XSD w GIS – wprowadzenie

W Geograficznych Systemach Informacji wprowadzono standard wymiany danych oparty na standardach XML i XML Schema, które doczekały swoich „geograficznych” rozwinięć. XML – (ang. Extensible Markup Language) to rozszerzalny  język, który posługuje się znacznikami i który został zaprojektowany do przesyłania i…

Turniej Arcymistrz(yń)owski we wrocławskiej Polonii *

* wersja, która nie zmieściła się w Słowie Sportowym Turniej Arcymistrzowski we wrocławskiej Polonii W sobotę we Wrocławiu ruszył Międzynarodowy Arcymistrzowski Turniej Szachowy Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej – najbardziej utytułowanej polskiej szachistki (17 medali mistrzostw Polski, reprezentantka Kraju na 4…

Poznać UML i nie zwariować, cz.3: Czym jest model?

No własnie! W najbliższym naszym rozważaniom model można zdefiniować jako schemat, konstrukcję lub opis ukazujący budowę, działanie, cechy i zależności jakiegoś zjawiska lub obiektu [Słownik Języka Polskiego]. Inaczej, za model można uznać układ upraszczający rzeczywistą sytuację fizyczną, ale pomyślany jednak…